PSO/PZO

  • Wymagania edukacyjne, podstawa programowa nauczania, system oceniania, regulamin ucznia i kryteria oceniania zachowania znajdują się <TUTAJ>
  • Aneks do PZO z wychowania fizycznego w SP 28 Wrocław znajdują się <TUTAJ>