PSO/PZO

 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIÓW
OCEN Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

KLASY I – III

P R Z E D M I O T W Y M A G A N I A
edukacja wczesnoszkolna PSO z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna w znajduje się <TUTAJ>

aneks do PSO z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna znajduje się <TUTAJ>

język angielski PSO z przedmiotu Języka Angielskiego dla klas 1-3 znajduje się <TUTAJ>
zajęcia komputerowe PSO z przedmiotu Informatyka dla klas 1-3 znajduje się <TUTAJ>
religia
etyka PSO z przedmiotu Etyka dla klas 1-3 znajduje się <TUTAJ>

KLASY IV – VIII

 

P R Z E D M I O T SYSTEM
OCENIANIA
WYMAGANIA
NA POSZCZEGÓLNE OCENY
język polski
PSO z przedmiotu Języka Polskiego znajduje się <TUTAJ> J.POL.kryteria_KL.4 J.POL.kryteria_KL.5 J.POL.kryteria_KL.6 J.POL.kryteria_KL.7
J.POL.kryteria_KL.8
język angielski PSO z przedmiotu Języka Angielskiego dla klas 4-6 znajduje się <TUTAJ>

PSO z przedmiotu Języka Angielskiego dla klas 7-8 znajduje się <TUTAJ>

język niemiecki PSO z przedmiotu Języka Niemieckiego dla klas 7-8 znajduje się <TUTAJ>
 matematyka PSO z przedmiotu Matematyka znajduje się <TUTAJ>
historia PSO z przedmiotu Historia znajduje się <TUTAJ>
wiedza o społeczeństwie PSO z przedmiotu Wiedzy O Społeczeństwie znajduje się <TUTAJ>
przyroda PSO z przedmiotu Przyroda znajduje się <TUTAJ> przyroda_kl_4_2022-2023
geografia PSO z przedmiotu Geografia znajduje się <TUTAJ> geografia_kl_5_2022-2023
geografia_kl_6_2022-2023
geografia_kl_7_2022-2023
geografia_kl_8_2022-2023
biologia PSO z przedmiotu Biologia znajduje się <TUTAJ>
chemia PSO z przedmiotu Chemia znajduje się <TUTAJ>
fizyka PSO z przedmiotu Fizyka znajduje się <TUTAJ>
muzyka PSO z przedmiotu Muzyka znajduje się <TUTAJ>
plastyka PSO z przedmiotu Plastyka znajduje się <TUTAJ>
technika PSO z przedmiotu Technika znajduje się <TUTAJ>
informatyka PSO z przedmiotu Informatyka znajduje się <TUTAJ>
wychowanie fizyczne PZO z przedmiotu Wychowanie Fizycznego znajduje się <TUTAJ> Przedmiotowy system oeniania
Kryteria na poszczegolne oceny z wf
Dostosowanie wymagań wf
Zwolnienii z wf są oceniani
Wymagania klasa VII, VIII
Wymagania klasa V, VI
Wymagania klasa IV
Szczegółowe kryteria z wf
wychowanie do życia w rodzinie
PZO z przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie znajduje się <TUTAJ>
religia PSO z przedmiotu Religia znajduje się <TUTAJ)>
etyka PSO z przedmiotu Etyka znajduje się <TUTAJ>