Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP 28 na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Luiza Tomaszewska
Zastępca: Anna Wójcik
Zastępca Agata Pydzińska
Skarbnik: Ewelina Balicka
Sekretarz: Justyna Ratajczak-Grzybowska