Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP 28 na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca: Anna Wójcik
Wiceprzewodnicząca: Dorota Nehrebecka-Sobota
Wiceprzewodniczący: Marcin Szydelski
Sekretarz: Justyna Grzybowska-Ratajczak
Skarbnik: Alicja Bisek

Komisja Rewizyjna

Karolina Kasierska
Joanna Jędrzejewska