Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP 28 na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący: Anna Wójcik
Zastępca: Dorota Nahrebecka-Sobota
Skarbnik: Alicja Bisek