Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP 28 na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Anna Wójcik
Wiceprzewodnicząca: Dorota Nehrebecka-Sobota
Wiceprzewodniczący: Marcin Szydelski
Sekretarz: Justyna Grzybowska-Ratajczak
Skarbnik: Alicja Bisek

Komisja Rewizyjna

Karolina Kasierska
Joanna Jędrzejewska

Kontakt

Ze względu na automaty sczytujące adresy e-mail ze stron internetowych w celu rozsyłania spamu, prosimy o ręczne przepisanie adresu do swojego programu pocztowego z poniższej grafiki: