Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP 28 na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Anna Wójcik
Wiceprzewodnicząca: Dorota Nehrebecka-Sobota
Wiceprzewodnicząca: Monika Cegłowska
Sekretarz: Justyna Grzybowska-Ratajczak
Skarbnik: Marcin Szydelski

Komisja Rewizyjna

Marta Malinowska -Sito 
Łukasz Murawa
 Agnieszka Szajda

Kontakt

Ze względu na automaty sczytujące adresy e-mail ze stron internetowych w celu rozsyłania spamu  prosimy o ręczne przepisanie adresu do swojego programu pocztowego z poniższej grafiki: