stołówka

Jadłospis tygodniowy – Jadłospis 05-07 Czerwiec.2023r.

Wykaz alergenów – Uchwała_Nr_IX-90-2011_załącznik_SANEPID
Dania mogą zawierać śladowe ilości alergenów.

Regulamin stołówki: Regulamin stołówki szkolnej – 2022-2023

 

Kwota do zapłaty za miesiąc maj 2023r. wynosi 119 zł. (17 dni żywieniowych),
należy ją uiścić  do 10. dnia każdego miesiąca na konto indywidualne.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Brak wpłaty do tego dnia spowoduje, iż od 11 dnia miesiąca dziecko (mimo złożonej umowy)
NIE OTRZYMA OBIADU.

SKRÓCONY HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW NA ROK 2022/2023:
12:00 – 13:30 – klasy 1-3
13:30 – 14:30 – klasy 4-6
 klasy 7-8 – według uzgodnień z Intendentem
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW NA ROK 2022/2023 DLA KLAS 1-3:
Szczegółowy harmonogram kl.1-3

 

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia i przyspieszenia obsługi formalności związanych z umożliwieniem korzystania przez uczniów z obiadów na stołówce szkolnej stworzyliśmy dla Państwa możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną. Jeśli wybiorą Państwo tę formę, to prosimy o zapoznanie się z treścią wzoru “Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu na rok 2022/2023” (Wzór umowy) i w przypadku akceptacji jego treści prosimy o wypełnienie deklaracji w postaci formularza online znajdującego się pod adresem https://sp28.wroc.pl/obiady-deklaracja-dla-dziecka/. Strona z deklaracją zabezpieczona jest hasłem, które otrzymali Państwo poprzez dziennik elektroniczny Librus. Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia deklaracji, a dane w niej zamieszczone zostaną automatycznie przesłane do Intendenta w naszej placówce, który w przeciągu kilku dni roboczych zweryfikuje poprawność przesłanych danych i przygotuje dla Państwa umowę do podpisania. Istnieje również możliwość złożenia wniosku osobiście u Intendenta w pokoju nr. 27 przy ul. Greckiej 59, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
Od tego roku szkolnego (2022/2023) po podpisaniu umów obiadowych u Intendenta otrzymacie Państwo konta indywidualne do wpłat.

  1. Wszystkie osoby, które nie złożyły umowy na obiady mogą to robić na bieżąco, jednakże:
    – umowa złożona do środy obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku
    – umowa złożona po środzie obowiązuje od poniedziałku tydzień później

2. Warunkiem otrzymania obiadu jest złożenie deklaracji i uiszczenie opłaty.

3. BARDZO PROSIMY o to, by nie pomniejszać samodzielnie opłat, za nieobecności dziecka.

W przypadku braku możliwości korzystania przez dziecko z obiadów spowodowanym np. chorobą, należy powiadomić  Intendenta nie później niż do godz. 8:00 pierwszego dnia wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Od roku szkolnego 2022/2023 nie ma możliwości odbierania obiadów na wynos.

W sprawie ustalenia dokładnej kwoty uwzględniającej odpisy (zgłoszone nieobecności) z ubiegłego miesiąca, można dzwonić na numer 71 798 68 47 wewn. 113, po 6 dniu miesiąca lub mailowo: intendent@sp28.wroc.pl