Stołówka szkolna

UWAGA RODZICE !

  1. Wszystkie osoby, które nie złożyły umowy na obiady mogą to robić na bieżąco, jednakże:
    – umowa złożona do środy obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku
    – umowa złożona po środzie obowiązuje od poniedziałku tydzień później

2. Warunkiem otrzymania obiadu jest złożenie deklaracji i uiszczenie opłaty.

3. BARDZO PROSIMY o to, by nie pomniejszać samodzielnie opłat za bieżący miesiąc o nieobecności dot. bieżącego miesiąca

W przypadku braku możliwości korzystania przez dziecko z obiadów spowodowanym np. chorobą, należy powiadomić Starszego Intendenta nie później niż do godz. 9:00 pierwszego dnia. Odpisy za obiady dokonywane będą od dnia następnego po powiadomieniu, zaś obiad przewidziany dla dziecka w dniu zgłoszenia można za nie odebrać w przyniesionych przez siebie pojemnikach.

W sprawie ustalenia dokładnej kwoty uwzględniającej odpisy (zgłoszone nieobecności) z ubiegłego miesiąca, można dzwonić na numer 71 798 68 47 wewn. 113, po 6 dniu miesiąca lub mailowo: intendent@sp28.wroc.pl

Kwota do zapłaty za miesiąc czerwiec 2021 r. to 76,00 ( 16  dni żywieniowych), należy ją uiścić
do 10. dnia miesiąca w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

   Kwota do zapłaty oddziału przedszkolnego za miesiąc czerwiec 2021r. to 108,00  zł (20 dni żywieniowych) – 76,00 zł za obiad + 32,00 zł za śniadanie. Należy ją uiścić do 10. dnia miesiąca w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Odwołań obiadów można dokonywać pod nr telefonu 71 798 68 47 wewn.113 -Intendent pracuje w godzinach 7-11

w przypadku braku połączenia można próbować także pod nr wewnętrznym :
151 (kuchnia),

111 (główny specjalista)
110 (kierownik gospodarczy)
100 (sekretariat
)
Płatności za obiady należy dokonywać na konto bankowe nr :  

                                                                 89 1020 5226 0000 6202 0418 0824

Stołówka szkolna – wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 14.15

Jadłospis tygodniowy  pobierz – Jadłospis 21-24.06.2021

Wykaz alergenów – Uchwaa_Nr_IX-90-2011_zacznik_SANEPID

Umowa o korzystania ze stołówki szkolnej w roku 2020/2021 pobierz – umowa-stołówka 2020-2021

Deklaracja dla oddziału przedszkolnego pobierz – Deklaracja grupa 0

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej pobierz – REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zgodnie z umową odpłatności za obiady należy dokonywać na konto szkoły do dnia 10. każdego miesiąca.
Brak wpłaty do tego dnia spowoduje, iż od 11 dnia miesiąca dziecko (mimo złożonej umowy)
NIE OTRZYMA OBIADU