Stołówka

Jadłospis tygodniowy: Jadłospis 27-29 maj 2024r

Wykaz alergenów – Uchwała_Nr_IX-90-2011_załącznik_SANEPID
Dania mogą zawierać śladowe ilości alergenów.

Regulamin stołówki: Regulamin stołówki szkolnej – 2023-2024

 

Kwota do zapłaty za miesiąc maj  2024r. wynosi 105 zł. (15 dni żywieniowych),
należy ją uiścić  do 10. dnia każdego miesiąca na konto indywidualne.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

Brak wpłaty do tego dnia spowoduje, iż od 11 dnia miesiąca dziecko (mimo złożonej umowy)
NIE OTRZYMA OBIADU.

SKRÓCONY HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW NA ROK 2023/2024:
w trakcie opracowywania
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW NA ROK 2023/2024 DLA KLAS 1-3:
w trakcie opracowywania

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia i przyspieszenia obsługi formalności związanych z umożliwieniem korzystania przez uczniów z obiadów na stołówce szkolnej stworzyliśmy dla Państwa możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną. Jeśli wybiorą Państwo tę formę, to prosimy o zapoznanie się z treścią wzoru “Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu na rok 2023/2024” (Wzór umowy) i w przypadku akceptacji jego treści prosimy o wypełnienie deklaracji w postaci formularza online znajdującego się pod adresem https://sp28.wroc.pl/obiady-deklaracja-dla-dziecka/. Strona z deklaracją zabezpieczona jest hasłem, które otrzymali Państwo poprzez dziennik elektroniczny Librus. Rodzice/Opiekunowie uczniów nowo zapisanych hasło mogą uzyskać w szkole lub  drogą telefoniczną. Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia deklaracji, a dane w niej zamieszczone zostaną automatycznie przesłane do Intendenta w naszej placówce, który w przeciągu kilku dni roboczych zweryfikuje poprawność przesłanych danych i przygotuje dla Państwa umowę do podpisania. Istnieje również możliwość złożenia wniosku osobiście u Intendenta w pokoju nr. 27 przy ul. Greckiej 59, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Dla tych z Państwa, którzy będą zawierać umowę “obiadową” w naszej szkole po raz pierwszy i nie mają jeszcze utworzonego przez intendenta indywidualnego konta do wpłat, to po podpisaniu umowy zostanie takie konto utworzone. Nadany nr konta będzie można odebrać u intendenta lub zostanie wysłany na e-mail, który widnieje na złożonej deklaracji obiadowej.
Dla rodziców/opiekunów, którzy zawierali umowy obiadowe w ubiegłym roku szkolnym, konta indywidualne zostają takie same, z wyjątkiem osób które składały rezygnację – dla  nich również będą utworzone nowe konta.

 

  1. Wszystkie osoby, które nie złożyły umowy na obiady mogą to robić na bieżąco, jednakże:
    – umowa złożona do środy obowiązywać będzie od najbliższego poniedziałku
    – umowa złożona po środzie obowiązuje od poniedziałku tydzień później

2. Warunkiem otrzymania obiadu jest złożenie deklaracji i uiszczenie opłaty.

3. BARDZO PROSIMY o to, by nie pomniejszać samodzielnie opłat, za nieobecności dziecka.

W przypadku braku możliwości korzystania przez dziecko z obiadów spowodowanym np. chorobą, należy powiadomić  Intendenta nie później niż do godz. 8:00 pierwszego dnia wyłącznie poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Nie ma możliwości odbierania obiadów na wynos.

W sprawie ustalenia dokładnej kwoty uwzględniającej odpisy (zgłoszone nieobecności) z ubiegłego miesiąca, można dzwonić na numer 71 798 68 47 wewn. 113, po 6 dniu miesiąca lub mailowo: intendent@sp28.wroc.pl