Dla pracownika i emeryta Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki (wszystkie) do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik nr 3 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasów pod gruszą”
Załącznik nr 5y – Klauzula informacyjna – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Załącznik nr 6 – wniosek o zapomogę socjalną / losową

UWAGA!

  1. Zgodnie z § 13 ust 2 Regulaminu ZFŚS „Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
  2. Wnioski złożone po dacie określonej w § 13 ust 2 Regulaminu ZFŚS nie będą rozpatrywane

Regulamin ZFŚS SP28 – tekst Otwórz

Regulamin ZFŚS – załączniki_SP28 Otwórz

Regulamin ZFŚS – załączniki_wczasy Otwórz

Klauzula informacyjna – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  Otwórz

Regulamin ZFŚS – załączniki_zapomoga losowa socjalna Otwórz