Inne dokumenty

  • Program wychowawczo – profilaktyczny znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura przebywania osób na terenie Szkoły znajduje się <TUTAJ>
  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Zgodę dla rodziców na udział dziecka w lekcjach religii/etyki <TUTAJ>