Inne dokumenty

  • Korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 28 z oddziałami przedszkolnymi znajduje się <TUTAJ>
  • Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ>
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się <TUTAJ>
  • Program wychowawczo – profilaktyczny znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura przebywania osób na terenie Szkoły znajduje się <TUTAJ>
  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Zgodę dla rodziców na udział dziecka w lekcjach religii/etyki <TUTAJ>