Inne dokumenty

  • Korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 28 – umowa o korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej w roku 2022/2023 będzie dostępna do pobrania od dnia 07.09.2022, a posiłki będą przygotowywane najprawdopodobniej od dnia 12.09.2022. Jeśli nastąpią jakieś zmiany, to poinformujemy Państwa poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową.
  • Program wychowawczo – profilaktyczny znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura przebywania osób na terenie Szkoły znajduje się <TUTAJ>
  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Zgodę dla rodziców na udział dziecka w lekcjach religii/etyki <TUTAJ>