Inne dokumenty

  • Korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 28 z oddziałami przedszkolnymi znajduje się <TUTAJ>
  • Karta zapisu dziecka do świetlicy znajduje się <TUTAJ>
  • Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ>
  • Program wychowawczo – profilaktyczny znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura przebywania osób na terenie Szkoły znajduje się <TUTAJ>
  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej znajduje się <TUTAJ>