Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka świadczy usługi na terenie szkoły z zakresu:
Udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach.
Przeprowadza fluoryzację zębów u dzieci w klasach od 1-6 .Dzieci w wyznaczonym dniu powinny przynieść szczoteczkę do zębów przeznaczoną do fluoryzacji. Fluoryzacja odbywa
się 6 razy w roku szkolnym co 6 tygodni.
Pielęgniarka wykonuje przesiew dzieci nowo przyjęte do klasy 1 , które nie dostarczyły badania profilaktycznego ucznia kl. 0
Wykonuje testy przesiewowe w rocznikach bilansowych kl. 0 i kl. 3 i interpretuje
je w zależności od potrzeby kieruje do lekarza pierwszego kontaktu celem dalszej
diagnostyki.
Wykonuje badanie profilaktyczne uczniów kl. 5 (waga, wzrost, wzrok , pomiar ciśnienia, ocenia postawę ucznia ) uczniowie otrzymują informację o stwierdzonej wadzie i są kierowani do lekarza celem potwierdzenia wady .
Rodzic po wizycie u lekarza powinien dostarczyć odpowiedź do gabinetu medycznego
o wadzie lub o nie stwierdzeniu jej u dziecka.
Udziela zwolnień jednorazowych z lekcji W-F ( w nagłych wypadkach)
Uczeń który w trakcie roku szkolnego przebywał w szpitalu winien dostarczyć ksero wypisu ze szpitala do dokumentacji medycznej w szkole.
Promocja zdrowa (prawidłowe odżywianie, higiena jamy ustnej, higiena osobista, i wiele indywidualnych rozmów na tematy zdrowotne)
Karty na kolonie, obozy i zimowiska są wypełniane na podstawie Książeczek Zdrowia Dziecka z wpisanymi wszystkimi szczepieniami od urodzenia.
Obecnie wszystkie szczepienia ochronne są wykonywane u lekarza pierwszego kontaktu jak wiemy stanowią najskuteczniejszą metodę ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Ich celem jest uzyskanie odporności na zachorowanie i ograniczenie wystąpienia powikłań po chorobie zakaźnej . Szczepienia wykonuje się w populacji dziecięcej np. przeciw gruźlicy, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis, odrze, śwince, różyczce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, haemophilus influenzae typu B.
Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce są preparatami bezpiecznymi.
Dzieci przychodzące do szkoły w wieku 6 lat powinny mieć następujące szczepienia:
BCG -przeciw gruźlicy
3 dawki -przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
1 dawkę- przeciw odrze, śwince, różyczce
5 dawek-przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
4 dawki – przeciw poliomyelitis
4 dawki przeciw HIB
w 10 roku życia otrzymują :
-dawkę przypominającą przeciw odrze śwince, różyczce

Proszę, żeby był zawsze aktualny numer telefonu do rodzica celem powiadomienia go
o chorobie dziecka. Chore dziecko powinno być odebrane przez rodzica lub osobę pełnoletnią, opiekuna prawnego.
Po powrocie z wakacji należy zawsze sprawdzić dzieciom głowy czy się nie zetknęły się
z wszawicą i czy nie zostały zarażone.
CZY MOŻNA ZAPOBIEC WSZAWICY?
Niestety nie ma preparatów działających profilaktycznie gdyby były takie nie mielibyśmy problemu z wszawicą na całym świecie.

POSTĘPOWANIE

skontrolowanie głowy dziecka oraz pozostałych członków rodziny
konieczne jest wypranie pościeli, ręczników i okryć głowy, oraz wyparzenie wrzątkiem grzebieni szczotek, a u dziewczynek opasek, gumek i spinek do włosów
zakupić szampon owadobójczy w aptece i zastosować się do instrukcji użycia preparatu

CO MOŻEMY ZROBIĆ ABY USTRZEC SIĘ WSZAWICY:

mycie głowy w zależności od potrzeby ( co najmniej 1x w tygodniu)
przeglądanie włosów raz w miesiącu i czesanie gęstym grzebieniem( jeżeli jest problem wszawicy czyścimy do tego momentu jak głowa będzie bez gnid i wesz)
kontrolować głowy dzieci przed wyjazdem i po powrocie dziecka z kolonii, ferii czy zielonej szkoły, oraz dłuższych nieobecnościach w szkole z innych powodów.

Walka z wszawicą będzie skuteczna tylko wtedy kiedy podejmą ją równocześnie wszyscy domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, które stykały się z osobą dotkniętą tym problemem.

broszura_wszawica_NIZP PZH GIS