RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest Pan Tomasz Grzybowski (firma CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań), mail kontaktowy do Inspektora to: inspektor@coreconsulting.pl, tel. +48 501 083 482.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Klauzula informacyjna – ZFŚS (ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH)

Klauzula informacyjna – ZFŚS (ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH) znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – półkolonie

Klauzula informacyjna – półkolonie znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – praca społecznie użyteczna

Klauzula informacyjna – praca społecznie użyteczna znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – opiekun wycieczki

Klauzula informacyjna – opiekun wycieczki znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – wolontariusz

Klauzula informacyjna – wolontariusz znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – biblioteka

Klauzula informacyjna – biblioteka znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – umowa najmu

Klauzula informacyjna – umowa najmu znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – pracownik samorządowy

Klauzula informacyjna – pracownik samorządowy znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej
Loading...

Klauzula informacyjna – ZFŚS (ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH)

Klauzula informacyjna – ZFŚS (ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH) znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – półkolonie

Klauzula informacyjna – półkolonie znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – praca społecznie użyteczna

Klauzula informacyjna – praca społecznie użyteczna znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – opiekun wycieczki

Klauzula informacyjna – opiekun wycieczki znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – wolontariusz

Klauzula informacyjna – wolontariusz znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – biblioteka

Klauzula informacyjna – biblioteka znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – umowa najmu

Klauzula informacyjna – umowa najmu znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – pracownik samorządowy

Klauzula informacyjna – pracownik samorządowy znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej
Loading...