RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest: firma CORE Consultingsp. z o.o. reprezentowana przez Pana Tomasza Grzybowskiego, mail kontaktowy do Inspektora to: inspektor@coreconsulting.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne – załącznik do ogłoszenia

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne – załącznik do ogłoszenia znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść szkoła

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść szkoła znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z ewidencją wejść i wyjść

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z ewidencją wejść i wyjść znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem znajdują się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy

Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka  znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne – załącznik do ogłoszenia

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne – załącznik do ogłoszenia znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne

Klauzula informacyjna – zamówienie publiczne znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść szkoła

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść szkoła znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z ewidencją wejść i wyjść

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z ewidencją wejść i wyjść znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem znajdują się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy

Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka  znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej