Statut/Regulaminy i procedury

 • Statut szkoły Otwórz
 • Plan Współpracy z Rodzicami oraz Radą Rodziców w Szkole Podstawowej nr 28 Otwórz
 • Regulamin ucznia Otwórz
 • Regulamin Rady Rodziców Otwórz
 • Regulamin e-dziennika Otwórz
 • Regulaminu korzystania z systemu kontroli dostępu,wydawania oraz użytkowania kart dostępu Otwórz
 • Regulamin korzystania z kodowanych szafek szkolnych Otwórz
 • Procedura Przebywania uczniów, rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Otwórz
 • Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych Otwórz
 • Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia klasy lekcyjnej Otwórz
 • Procedura postępowania w przypadku bójek i przemocy słownej wśród uczniów Otwórz
 • Procedury rozwiązywania sporów SP 28 Otwórz
 • Procedura przebywania obcych w SP28 Otwórz
 • Procedura kontaktów z rodzicami Otwórz
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu,   ul. Grecka 59,   54-406 Wrocław,   tel. 71 798-68-47,   fax 71 798-43-47
Skip to content