RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest Pan Tomasz Grzybowski (firma CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań), mail kontaktowy do Inspektora to: inspektor@coreconsulting.pl, tel. +48 501 083 482.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Klauzula informacyjna–korzystanie ze strony internetowej https://sp28.wroc.pl/

Klauzula informacyjna–korzystanie ze strony internetowej https://sp28.wroc.pl/ znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce

Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce znajdują się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna – korespondencja elektronicznej znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej
Loading...

Klauzula informacyjna–korzystanie ze strony internetowej https://sp28.wroc.pl/

Klauzula informacyjna–korzystanie ze strony internetowej https://sp28.wroc.pl/ znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce

Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce znajdują się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna – korespondencja elektronicznej znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej
Loading...