RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest Pan Tomasz Grzybowski (firma CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań), mail kontaktowy do Inspektora to: inspektor@coreconsulting.pl, tel. +48 501 083 482.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – obowiązek szkolny

Klauzula informacyjna – obowiązek szkolny znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – umowa

Klauzula informacyjna – umowa znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula postępowanie administracyjne

Klauzula informacyjna – postępowanie administracyjne znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna–postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna–postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna– ewidencja wejść i wyjść

Klauzula informacyjna– ewidencja wejść i wyjść znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna zatrudnienie – nauczyciel i pracownika

Klauzula informacyjna zatrudnienie – nauczyciel znajdują się <TUTAJ> Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika znajdują się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna– edukacja dziecka w placówce

Klauzula informacyjna– edukacja dziecka w placówce znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – obowiązek szkolny

Klauzula informacyjna – obowiązek szkolny znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – umowa

Klauzula informacyjna – umowa znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula postępowanie administracyjne

Klauzula informacyjna – postępowanie administracyjne znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna–postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna–postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna– ewidencja wejść i wyjść

Klauzula informacyjna– ewidencja wejść i wyjść znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna zatrudnienie – nauczyciel i pracownika

Klauzula informacyjna zatrudnienie – nauczyciel znajdują się <TUTAJ> Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika znajdują się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej

Klauzula informacyjna– edukacja dziecka w placówce

Klauzula informacyjna– edukacja dziecka w placówce znajduje się <TUTAJ> ...
Czytaj Dalej