RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole jest: firma CORE Consultingsp. z o.o. reprezentowana przez Pana Tomasza Grzybowskiego, mail kontaktowy do Inspektora to: inspektor@coreconsulting.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.sp28.wroc.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.sp28.wroc.pl znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w placówce

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w placówce znajdują się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.sp28.wroc.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.sp28.wroc.pl znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w placówce

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w placówce znajdują się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej znajduje się <TUTAJ> …
Czytaj Dalej