Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 28 odbędzie się
w poniedziałek 4.09.2017r.  przy ul. Greckiej 59.
O 8.30 – apel w sali gimnastycznej dla uczniów klas V – VII, później spotkania z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych,
o 10.00 – apel w sali gimnastycznej dla uczniów klas III – IV, później uczniowie klas IV z wychowawcami przechodzą do swoich sal lekcyjnych, natomiast uczniowie klas III do sal wyznaczonych wg grafiku,
o 11.30 – apel w sali gimnastycznej dla uczniów klas „0” – II, uczniowie klas I i II przechodzą z wychowawcami do sal wyznaczonych wg grafiku, dzieci z oddziału przedszkolnego do sali nr 21.

Godz. 8.30 – kl. V-VII
sala 36 – klasa 5a – p. Stefańska
sala 32 – klasa 5b – p. Chawar
sala 38 – klasa 5c – p. Kuźmińska
Klasy 6. i 7. przechodzą ze swoimi wychowawcami na ul. Szkocką 64 (komentarz)
sala 210 – klasa 6a – p. Klesta
sala 212 – klasa 6b – p. Hercuń
sala 211 – klasa 6c – p. Herlender
sala 225 – klasa 7a – p. Hudko
sala 224 – klasa 7b – p. Wiłkowska
sala 223 – klasa 7c – p. Limanówka

Godzina 10.00 – kl. III – IV
sala 35 – klasa 3a – p.Stec-Szędzielorz
sala 25 – klasa 3b – p. Łukasik
sala 20 – klasa 3c – p. Kloc
sala 26 – klasa 3d – p. Olszak
sala 22 – klasa 3e – p. Dziurbiel
sala 37 – klasa 4a – p. Matuszewska
sala 30 – klasa 4b – p. Nowakowska
sala 33 – klasa 4c – p. Łoś-Franczak
sala 31 – klasa 4d – p. Winnicka
sala 34 – klasa 4e – p. Cichońska

 

Godzina 11.30 – kl. “0” – II
sala 21 – klasa ,,0” –p. Sopot, p. Radochońska
sala 23 – klasa 1a – p. Świerżewska
sala 25 – klasa 1b – p. Pawlak-Trela
sala 24 – klasa 1c – p. Parzonka
sala 26 – klasa 2a – p. Jóźwik