Nasz projekt badawczy zaprezentowany na międzynarodowym kongresie w Toronto

Projekt “Dekonstrukcja kanonu z uczniami szkoły podstawowej. Podejście partycypacyjne w praktyce”, zrealizowany w SP 28 we współpracy z dr hab. Justyną Deszcz-Tryhubczak i mgr. Mateuszem Mareckim (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), został zaprezentowany przez panią Justynę podczas międzynarodowego kongresu International Research Society for Children’s Literature, który odbył się w Toronto, w dniach 29.07-2.08.2017 roku (http://irscl17.info.yorku.ca/). Ważnym elementem prezentacji były komentarze absolwentów i uczniów SP 28, przygotowane w języku angielskim, w formie krótkich klipów.  Prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników kongresu.