Informacja dla Rodziców Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej – korekta zmian w klasie IIId i IIIe

Całoroczne wyjścia na basen klas III będę odbywały się w następujących terminach:
klasa IIIA – poniedziałek godz.15.20
klasa IIIB i IIIE – piątek godz.12.40
klasa IIIC i IIID – piątek godz.15.20

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy następujący układ zmian:
klasa IA – sala nr 23 – pon. wt. I zm. śr. – ptk II zmiana
klasa IB – sala nr 23 – pon. wt. II zm. śr. – ptk I zmiana
klasa IC – sala nr 24 – pon. wt. I zm. śr. – ptk II zmiana
klasa IIA – sala nr 24 – pon. wt. II zm. śr. – ptk I zmiana
klasa IIIA – sala nr 35 – pon. wt. II zm. śr. – ptk I zmiana
klasa IIIB – sala nr 25 – pon. wt. II zm. śr. – ptk I zm.
klasa IIIC – sala nr 25 – pon. wt. I zm. śr. – ptk II zm.
klasa IIID – sala nr 26 – pon. wt. II zm. śr. – ptk I zm.                                                                                            klasa IIIE – sala nr 26 – pon. wt. I zm. śr. – ptk II zm.