Współpraca z partnerami zewnętrznymi

W realizacji zadań szkoła współpracuje z sojusznikami, wspierającymi ją w wychowaniu, opiece i profilaktyce.

Są to min.:
– Przedszkole nr 58,
– Zespół Szkół nr 3
– Policja,
– Straż Miejska,
– Rada Osiedla,
– parafia,
– Wydział Zdrowia,
– Wydział Środowiska i Rolnictwa,
– MOPS,
– sąd rodzinny,
– Wrocławski Szkolny Związek Sportowy,
– Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze,
– Dom Dziecka,
– Schronisko św. Brata Alberta,
– Caritas,
– schronisko dla zwierząt,
– fundacje „Pomaluj mi świat”,
– świetlica parafialna,
– ZHR i ZHP,
– Centrum Kultury Wrocław Zachód,
– Miejski Dom Kultury Fabryczna,
– Wrocławski Szkolny Klub Sportowy -trener osiedlowy,
– Klub Seniora na Muchoborze Małym.