Historia szkoły z dawnych lat….

Nasza szkoła należy do szkół o średniej wielkości. Uczy się w niej ok. 400 uczniów. Klasy młodsze zajmują parter a klasy 4-6 pierwsze piętro.

Ponieważ dzieci jest stosunkowo niedużo i wszyscy spotykają się na przerwach, panuje tu rodzinna atmosfera. Na każdym poziomie są po trzy klasy, a więc uczniowie mogą się nie tylko przyjaźnić, ale również rywalizować pomiędzy sobą w różnych konkursach.

Szkoła położona jest w otoczeniu zieleni, w pobliżu rzeki Ślęzy. Trzy boiska sportowe i nowoczesna sala gimnastyczna tworzą świetne zaplecze do uprawiania rozmaitych dyscyplin sportowych.

Wszystkim naszym działaniom przewodniczy motto szkoły:

“Umieć znaleźć właściwą drogę
zdążając do zamierzonego celu”

W programie wychowawczym szkoły stawiamy na :

 • „Naukę bycia razem z innymi” – rozwój umiejętności życiowych takich jak: komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, szacunek dla innych,
 •  „Naukę życia z pasją”- szeroko pojętą aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 •  „Naukę jak zrobić coś dla innych” – współdziałanie w działalności środowiskowej i charytatywnej.

Nasi uczniowie biorą udział w różnych ogólnoszkolnych programach wychowawczych:

 • „Szkoła tolerancji i uśmiechu”,
 • „Wrocław moje miasto”,
 • „Bezpieczna jazda. Moje pierwsze prawo jazdy” kl. IV-V,
 • „Złap bakcyla sportowego”,
 • „Basketmania”,
 • „Szkoła bez przemocy”,
 • „Radosna szkoła” –zajęcia integracyjne w terenie kl. I-III

Uczestniczymy w licznych akcjach charytatywnych:

 • Zbiórka przyborów szkolnych „Dziewczynka z zapałkami idzie do szkoły”
 • Zbiórka „Grosik radości” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek i wyjść kulturalnych uczniów w trudnej sytuacji materialnej
 • Zbiórka maskotek dla szpitala dziecięcego „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”
 • Kiermasze kartek świątecznych z przeznaczeniem na wsparcie uczniów w trudnej sytuacji materialnej
 • Adopcja na odległość: przez kilka opiekowaliśmy się

dziewczynką z Afryki i chłopcem z Azji.

 Teraz mamy nowych podopiecznych.

 • zbieramy fundusze dla „Dziewczynki z zapałkami”
 • bierzemy udział w spotkaniach “Najmłodsi – Seniorom”,
 
W pracy z dziećmi dużą uwagę kładziemy na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, dlatego też bierzemy udział w programach profilaktycznych:
 • „Terapia pedagogiczna w klasach I-III”,
 • „Trzymaj się prosto”,
 • „Bezpieczna droga do szkoły”,
 • „Akademia pierwszej pomocy”,
 • „Cukierki” profilaktyka uzależnień,
 • „Pomagajmy sobie wzajemnie” –sprawnościowo-edukacyjny kl. IV-VI,
 • „Wrocławska sieć szkół promujących zdrowie”, “Mały Ratowniczek”, “Ratowniczek”.

Co roku przeprowadzane są projekty i programy ogólnoszkolne, m.in.:
Programy dydaktyczne:

 • „Wrocławskie Krasnale”,
 • „Już wiosna” – ekologiczno-przyrodniczy kl. I-III,
 • „Najlepszy poliglota klas 4-6”, Dolnośląski Festiwal Nauki,
 • „Zatrzymane w kadrze”- klas IV-VI,
 • „Natura dla przyszłości”- ekologiczny kl. IV-VI,
 • „Ukryte życie zwierząt”- matematyczno-przyrodniczy kl. IV-VI,
 • „Liga talentów –matematycznych, przyrodniczych, informatycznych”,
 • „Uczę się skutecznie” kl. IV-VI,
 • „Sportowiec roku”.

Sprzyjają one poszerzeniu umiejętności ogólnorozwojowych każdego ucznia oraz zwiększają integrację społeczności szkolnej.

W pracy z dziećmi nauczyciele wprowadzają innowacje pedagogiczne:
Corocznie organizujemy w czerwcu Szkolny Festiwal Nauki – w poprzednich 3 latach w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach Festiwalu odbyły się konkursy tematyczne, wystawy prac uczniów – w tym gier logicznych i matematycznych,
pokazy interaktywne –doświadczeń, prac naukowo-badawczych.
W roku 2010/2011 odbył się Festiwal Nauk Humanistycznych, a w roku 2011/2012 ponownie berło przejęły przedmioty ścisłe.