Współpraca z zagranicą

Partnerstwo  ze szkołami z Litwy, Macedonii, Turcji, Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii, Łotwy, Szwecji, Słowenii w ramach projektu “Books, which join nations and generations” oraz ze Szkołą podstawową z Tynca w Czechach. W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy z nimi  projekt “My school in the past and now”. Nasza współpraca została nagrodzona Europejską Nagrodą eTwinning. Obecnie ze szkołą w Czechach pracujemy w ramach projektu  „BBB-Box of Basic Bagatells”.