Mocne strony szkoły

 • Duża liczba uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach.
 • Na szczególną uwagę zasługuje dobra praca wychowawcza zwłaszcza nad kulturą zachowania, integracją dzieci i nad ich samorządnością oraz aktywnością
 • w różnych dziedzinach
 • Duże zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi
 • Wysokie wyniki nauczania
 • Dobry kontakt z rodzicami, przede wszystkim z Radą Rodziców
 • Sukcesy w konkursach i zawodach sportowych
 • Profesjonalna kadra pedagogiczna, poszerzająca swoje kwalifikacje

Szkoła posiada certyfikaty:

 • Szkoła z klasą
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Szkoła bez przemocy 

Co roku nasza szkoła jest organizatorem:

 • Finału Powiatowego Turnieju Ortograficznego kl. III
 • Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel miś” dla świetlic wrocławskich szkół podstawowych