Wielokulturowość – zadanie 8.

W maju uczniowie z klas I-III wykonały rysunki lub kolorowanki obrazujące stroje z różnych stron świata. Prace prezentowane są w korytarzu szkolnym, gdzie może je podziwiać cała szkolna społeczność. Jednego dnia dzieci były przebrane w stroje: japoński, niemiecki, hiszpański, hawajski, indyjski itd, prezentowały się w klasach i w korytarzu podczas przerw. Akcji towarzyszyła również wystawa z elementami różnych strojów, np sombrero, lalki w strojach krakowskich itp.
W salach uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną nt. strojów z różnych stron świata, na podstawie zdobytej wiedzy rozwiązywali quiz. W klasach 4-6 uczniowie prezentowali stroje z różnych części świata podczas apelu inaugurującego rozpoczęcie projektu.

20160321_091924 22 33 44 20160510_121129 20160509_104652