Udział w akcji Zielony Wrocław

W tym roku na terenie naszej szkoły powstał ogród warzywny, finansowany z programu Horyzont 2020, a stanowiący część projektu Foodshift2030. Ogród ten składa się między innymi z wyniesionych rabat, w tym hugelkultury, która różni się od tradycyjnych wyniesionych rabat, ponieważ na kopiec składają się patyki, gałęzie, odpady biologiczne z kuchni. Hugelkultura przyczynia się do wydłużenia okresu wegetacyjnego, ogrzewając uprawy od wewnątrz i wystawiając rośliny do słońca dzięki podwyższeniu.
Wiosną zostaną posiane rośliny z wykorzystaniem zasad upraw współrzędnych. Polegają one na wspólnej uprawie odpowiednio dobranych gatunków warzyw i kwiatów na jednej grządce, w celu ochrony roślin przed szkodnikami np. cebula lubi towarzystwo marchwi z wzajemnością, ponieważ zapach jednej odstrasza szkodniki żerujące na drugiej.
Inne rozwiązania zastosowane w ogrodach to konstrukcje wertykalne wykorzystujące plastikowe butelki, rynny, trejaże na pnące warzywa np. fasolę. Nasadzono również drzewa i krzewy owocowe. Przy realizacji ogrodów ważny był aspekt retencji i wykorzystania wód opadowych oraz recyklingu materiałów wykorzystanych do budowy elementów wyposażenia ogrodów.