Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszam rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły do wypełnienie ankiety ewaluacyjnej podanej w informacji przekazanej przez dzieci. Ankietę można uzupełniać on-line bezpośrednio na stronie internetowej (wskazanej w ogłoszeniu) lub w wersji papierowej dostępnej w sekretariacie szkoły w dniach 18 i 19 listopada 2014r. do godz. 22.00

Dyrektor szkoły Aldona Olechno