Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszam rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły do wypełnienie ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców, o której informowaliśmy Państwa w ogłoszeniu. Zależy nam na Państwa opinii, która przyczyni się do sprawnego zgromadzenia informacji o naszej placówce.  Ankietę można wypełnić  on-line na stronie internetowej podanej w informacji  lub bezpośrednio w sekretariacie uczniowskim w dniach 18- 23 listopada 2014r.

Szczegółową instrukcję wypełniania otrzymali Państwo w ogłoszeniu. Przypominamy, że nr PIN naszej placówki to 28.