Pytania i odpowiedzi

 

Lp. Pytania Odpowiedzi
1. W jakich godzinach jest czynna świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00.
2. Czy jest zmianowość w szkole? Tak, w szkole występuje nauka w trybie 2 zmian. Np. dana klasa uczy się  przez połowę tygodnia na rano tj. od 8 .00 do ok. 11.30 , zaś kolejną połowę na zmianę drugą tj. od 11.30 do  15. 20.
3. Jakie są kółka zainteresowań dla klas młodszych? Z projektu unijnego pt. „Klucz do przyszłości” nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań takie jak:

– „Laboratorium – mali chemicy, fizycy i przyrodnicy, przeprowadzają eksperymenty i szukają odpowiedzi na trudne pytania.”,

– „Logorytmika”,

– „Eksperymenty”,

– „Zajęcia interdyscyplinarne”,

– „Zajęcia wspierające rozwój ucznia”,

– „ Komunikacja interpersonalna”.

 

Prowadzone są również jakie kółka jak:

– czytelniczo-medialne,

– plastyczne

 

Dodatkowe zajęcia bezpłatne to:

– trening Biofeedback z psychologiem,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

– zajęcia kompensacyjno- korekcyjne,

-zajęcia logopedyczne.

 

Dodatkowe zajęcia płatne to:

– zajęcia sportowe z koszykówki,

– zajęcia taneczne Hajdasz,

– zajęcia nauki gry na gitarze,

– zajęcia nauki gry w szachy,

– zajęcia z j. angielskiego

4. Czy kółka zainteresowań są darmowe czy płatne? Zajęcia wymienione powyżej organizowane w ramach projektu unijnego oraz organizowane przez nauczycieli szkoły są darmowe.

 

Zajęcia organizowane przez osoby z poza organizacji szkolnej są najczęściej odpłatne m.in. koszykówka, taniec, gitara, szachy, j. angielski.

5. Jakie zajęcia sportowe są organizowane po zajęciach dla dzieci?  Zajęcia sportowe z koszykówki.

Odpłatnie zajęcia taneczne po lekcjach.

6. Czy szkoła organizuje zielone szkoły? Przed pandemią każdy z wychowawców miał możliwość zorganizowania wyjazdu bądź zielonej szkoły we własnym zakresie, w porozumieniu z p. Dyrektor i rodzicami.
7. Jak liczne są klasy? Klasy zazwyczaj liczą maksymalnie do 25 osób.
8. Czy w szkole jest opieka medyczna – pielęgniarka, stomatolog? Tak, w szkole ma dyżur Pani pielęgniarka.
9. Czy można zostawiać podręczniki w klasach? Tak, można zostawiać. Każdy uczeń ma swój segregator z książkami potrzebnymi do lekcji.
10. Czy klasa pierwsza ma swoją salę przez trzy lata? Klasy pierwsze zazwyczaj mają tą samą klasę przez pierwsze 2 lata.
11. Jak wygląda dzień  w  szkole dla pierwszoklasisty ?    Dziecko po przyjściu do szkoły przebiera się i zostawia swoje ubrania  w szafce ubraniowej, po czym udaje się  do sali lekcyjnej na lekcje. W tej sali jest też przed lekcjami oraz po lekcjach świetlica szkolna. Dziecko może korzystać z obiadów szkolnych . Na obiad zaprowadzą nauczyciele świetlicy. Podczas zajęć dzieci maja różne rodzaje aktywności tzw. edukacja wczesnoszkolna : polonistyczna, społeczno-przyrodnicza, matematyczna , plastyczna, techniczna , muzyczna, aktywność ruchowa tzw. wf w sali gimnastycznej lub na dworze, placu zabaw, język angielski , zajęcia z komputerami tzw. Informatyka
12. Czy każda klasa ma swojego nauczyciela świetlicy? Tak, dla każdej klasy 1-3 jest przydzielony nauczyciel-wychowawca świetlicy.
13. Ile kosztują obiady?

 

Jeden obiad kosztuje 5,25 zł. Koszt miesięczny za obiady jest liczony adekwatnie do dni szkolnych w danym miesiącu. Na stronie szkoły w zakładce Stołówka Szkolna jest podawana na bieżąco informacja z kwotą do zapłaty, oraz z cotygodniowym harmonogramem żywieniowym.
14. Jak wygląda nauka zdalna w przypadku zamknięcia szkół? Nauka zdalna odbywała się za pomocą aplikacji TEAMS. Zajęcia odbywały się według planu, pomiędzy zajęciami były przerwy. Dzieci korzystały w domu z ćwiczeń i podręczników zabranych ze szkoły.
15. Czy podręczniki z zeszyty ćwiczeń są płatne? Nie, nie są płatne.

Jeśli chodzi o przedmiot nieobowiązkowy – religia – zakup podręczników należy do rodzica.

16. Czy szkolna stołówka przygotowuje dla dzieci posiłki uwzględniające potrzeby żywieniowe? tak, jak najbardziej nasza stołówka uwzględnia wszelkie uwagi odnośnie diety dzieci. Podczas zapisywania dziecka na obiady szkolne, należy wypełnić u Pani Intendentki oświadczenie, o tym czego dziecko nie może jeść.