Pytania i odpowiedzi

 

Lp. Pytania Odpowiedzi
1. W jakich godzinach jest czynna świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00.
2. Czy jest zmianowość w szkole? Tak. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają lekcje od godziny 8.00. Zmianowość dotyczy dzieci z klas drugich i trzecich (np. w poniedziałek i wtorek lekcje odbywają się w godzinach 8.00 – 11.30, a w środę, czwartek i piątek 10.45 – 15.25).         
3. Jakie są kółka zainteresowań dla klas młodszych? W bieżącym roku szkolnym prowadzone były następujące
zajęcia pozalekcyjne  :                                                 – Robotyka,                                                      -“Odyseja umysłu” – zajęcia z kreatywności,
–  Szachy,
– “Mydło i powidło” – nauka umiejętności praktycznych,
– zajęcia sportowe,
– zajęcia taneczne,
W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone były:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,                                                            – trening EEG Biofeedback,                                                               – zajęcia logopedyczne,                                                             – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,       – gimnastyka korekcyjna.
4. Czy kółka zainteresowań są darmowe czy płatne? Zajęcia organizowane przez nauczycieli szkoły są darmowe.
Zajęcia organizowane przez osoby  spoza organizacji szkolnej są najczęściej odpłatne m.in. koszykówka, taniec, gitara, szachy, j. angielski.
5. Jakie zajęcia sportowe są organizowane po zajęciach dla dzieci? Zajęcia sportowe z koszykówki.
Odpłatnie zajęcia taneczne po lekcjach.
6. Czy szkoła organizuje zielone szkoły? Przed pandemią każdy z wychowawców miał możliwość zorganizowania wyjazdu bądź zielonej szkoły w porozumieniu      z p. Dyrektor i rodzicami.
7. Jak liczne są klasy? Klasy liczą maksymalnie do 25 osób.
8. Czy w szkole jest opieka medyczna – pielęgniarka, stomatolog? Tak, w szkole ma dyżur Pani pielęgniarka.
9. Czy można zostawiać podręczniki w klasach? Tak, można zostawiać. Każdy uczeń ma swój segregator           z książkami potrzebnymi do lekcji. Ponadto każdy uczeń ma swoją szafkę szyfrowaną kodem.
10. Czy klasa pierwsza ma swoją salę przez trzy lata? Klasy młodsze zazwyczaj mają tę samą salę lekcyjną przez pierwsze 3 lata.
11. Jak wygląda dzień  w  szkole dla pierwszoklasisty ?    Dziecko po przyjściu do szkoły przebiera się i zostawia swoje ubrania  w szafce ubraniowej, po czym udaje się  do sali lekcyjnej na zajęcia. W tej samej sali, przed lekcjami oraz po ich zakończeniu jest świetlica szkolna. Dziecko może korzystać z obiadów szkolnych . Dzieci na obiad idą pod opieką nauczyciela świetlicy. Podczas zajęć uczniowie mają różne rodzaje aktywności tzw. edukacje: polonistyczną, społeczno-przyrodniczą, matematyczną , plastyczną, muzyczną, informatyczną, aktywność ruchową tzw. wf w sali gimnastycznej lub na dworze czy placu zabaw, język angielski.
12. Czy każda klasa ma swojego nauczyciela świetlicy? Tak, dla każdej klasy 1-3 jest przydzielony nauczyciel-wychowawca świetlicy.
13. Ile kosztują obiady?

 

Jeden obiad kosztuje 7,00 zł. Koszt miesięczny za obiady jest liczony adekwatnie do dni szkolnych w danym miesiącu. Na stronie szkoły w zakładce Stołówka Szkolna jest podawana na bieżąco informacja z kwotą do zapłaty, oraz z cotygodniowym harmonogramem żywieniowym.
14. Jak wygląda nauka zdalna w przypadku zamknięcia szkół? Nauka zdalna odbywała się za pomocą aplikacji TEAMS. Zajęcia odbywały się według planu, pomiędzy zajęciami były przerwy. Dzieci korzystały w domu z ćwiczeń i podręczników zabranych ze szkoły.
15. Czy podręczniki i zeszyty ćwiczeń są płatne? Nie, nie są płatne.
Jeśli chodzi o przedmiot nieobowiązkowy – religia – zakup podręczników należy do rodzica.
16. Czy szkolna stołówka przygotowuje dla dzieci posiłki uwzględniające potrzeby żywieniowe? Tak, nasza stołówka uwzględnia uwagi odnośnie diety dzieci. Podczas zapisywania dziecka na obiady szkolne, należy wypełnić u Pani Intendentki oświadczenie, o tym czego dziecko nie może jeść.