Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa wprowadzone w związku z pandemią i obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 28:

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Procedura wyjścia i pobytu grupy uczniów na placu zabaw, podwórku i boisku szkolnym

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 28

Procedura przychodzenia i opuszczania szkoły przez ucznia

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty higieniczne

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19