Podsumowanie projektu „Cyberprzemoc – zagrożenia w Internecie”

W sobotę 02.06.2018r. w Western City na Wrocławskich Partynicach odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia miejskiego projektu „Cyberprzemoc – zagrożenia w Internecie”. Na  uroczystości rozdania certyfikatów  jedynie nasza szkoła spośród wszystkich  placówek reprezentowana była przez grupę uczniów i troje nauczycieli!!!

34369126_1835497753174159_1000329116240576512_n

W projekcie wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas 5a, 5b, 6b, 7c wraz z pedagogiem i wychowawcami. Projekt trwał od stycznia do maja. W ramach projektu uczniowie uczestnicząc w prelekcjach prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej mieli okazję utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Zostali też uświadomieni, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia. Poznali nazwy organizacji wspierających osoby doznające cyberprzemocy. Podczas spektakli teatralnych z udziałem dzieci i młodzieży z Centrum Edukacji Kulturalnej we Wrocławiu nasi uczniowie poznawali nie tylko przyczyny i skutki nierozważnych zachowań w sieci ale też sposoby kontrolowania wirtualnej rzeczywistości . Bohaterami opowiedzianych przez młodych aktorów historii byli rówieśnicy.

Na podstawie rozmów i dyskusji z naszymi uczniami można stwierdzić, iż znają zagrożenia płynące z sieci i potrafią bezpiecznie z niej korzystać. Posiadają wiedzę jak zachować się w sytuacjach trudnych, kryzysowych i niebezpiecznych dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Znają alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

34529518_646389272368819_7463858720347258880_n

Jesteśmy przekonani, że efektem działań naszego projektu jest wzrost świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz wiedza, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z sieci.
Aneta Ignasiak