LISTA SZKOLNYCH WOLONTARIUSZY i PLAN PRACY na rok 2014-15

Lista wolontariuszy:                                                        Opiekunowie SKW:

klasy 5:                                                                                          klasy 4-6:

1. Emilia Golecka,                                                                     Monika Hercuń, Jolanta Oleksiuk

2. Joanna Jureczko,                                                                 klasy 1-3: 

3. Zofia Kordas,                                                                          Dorota Ochwat

4.Kamil Koryś,

5. Martyna Kotylak,

6. Piotr Kozarzewski,

7. Olga Maniakowska,

8. Jakub Międła,

9. Anna Pokojska,

10. Dorota Sikora,

11. Julia Szarnecka,

12.  Marta Śliwa.

klasy 6:

1. Anna Bak,

2. Rafał Forgacz,

3. Krzysztof Giemza,

4. Wojciech Koryś,

5. Paulina Leszczuk,

6. Natalia Litwińska,

7. Martyna Okoń,

8. Julia Szabuńko,

9. Weronika Szorc.

10. Julia Szymańska.

PLAN PRACY
KLUBU WOLONTARIUSZA
w Szkole Podstawowej nr 28 im. gen. L. Okulickiego we Wrocławiu
rok szkolny 2014 / 2015

„Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

Szkolny klub wolontariusza działa w oparciu o Ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

ZADANIA KLUBU WOLONTARIUSZA:

I. WYCHOWANIE
• Zapoznanie z celem wolontariatu i jego propagowanie w środowisku szkolnym
• Kształtowanie charakteru poprzez rozwijanie cierpliwości, troski o innych i otwartości
• Rozbudzanie postawy ofiarującego i nieoczekującego niczego w zamian
• Wyzwalanie dążenia do samorozwoju
• Rozbudzanie postaw patriotyczno-obywatelskich podczas organizowanych
i prowadzonych akcji o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
• Kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności za podejmowane działania
• Promowanie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w poszukiwaniu informacji na temat polskich akcji charytatywnych i zbierania potrzebnych informacji.

II. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
• Wrocławskie Hospicjum dla dzieci
• Caritas Polska
• Dzieło Nowego Tysiąclecia
• Fundacja Watoto
• Fundacja Redemptoris Missio
• Stowarzyszenie Odra-Niemen
• Parafia pw NMP Nieustającej Pomocy
• Wolontariat ZS nr 3 ul. Szkocka

III. PLANOWANY SYSTEM REKRUTACJI WOLONTARIUSZY
• informacja na temat działalności wolontariatu na szkolnej stronie www.
• informacja na szkolnej tablicy ogłoszeń
• informacja przekazywana podczas godzin z wychowawcą klasy

IV. PLANOWANE AKCJE CHARYTATYWNE

Lp. NAZWA AKCJI:
1. Adopcja serca – adopcja szkolna na odległość
2. „Dziewczynka z zapałkami” – szkolna akcja charytatywna
3. Nakrętki dla Hospicjum – akcja regionalna
4. Sprzątanie świata – akcja ogólnopolska
5. Pamiętajmy o zapomnianych – akcja szkolna
6. Dzieło Tysiąclecia – akcja ogólnopolska
7. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – akcja ogólnopolska
8. „Kup pan szczotkę” – akcja ogólnopolska
9. Mikołajkowy Blok Reklamowy – akcja ogólnopolska
10. Angielski dla malucha – akcja szkolna
11. Poczytam Ci koleżanko, kolego – akcja szkolna
12. Słodkie środy – akcja szkolna
13. „Każdy znaczek wspiera misje”
14. „Nasiona dla Afryki”
15. „Kartki wielkanocne”
16. „Pomagamy klikając” – ogólnopolska akcja “Pajacyk”, “Okruszek”