Ogólna charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa nr 28 we Wrocławiu od 1953 r. mieści się w budynku przedwojennej szkoły powszechnej z 1938 roku. Usytuowana jest na niewielkim osiedlu Muchobór Mały, które swym obszarem obejmuje zarówno zabudowę domków jednorodzinnych, jak i bloki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.  Obecnie w Szkole Podstawowej nr 28 uczy się 560 uczniów w 25 oddziałach klasowych i 1 oddziale przedszkolnym. Szkoła zatrudnia 62 pracowników pedagogicznych i 23 – niepedagogicznych. Wśród nich 30 uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, a 20 – mianowanego. 20 nauczycieli przeszło szkolenie w zakresie pracy metodą tutoringu. Nad pomocą psychologiczno-pedagogiczną czuwa kadra specjalistów w składzie: 2 pedagogów, logopeda i psycholog. Do dyspozycji uczniów SP28 jest również pielęgniarka szkolna, która fachowej pomocy udziela trzy razy w tygodniu przy ul. Greckiej i 2 razy przy ul. Szkockiej.

Szkoła Podstawowa nr 28 położona jest w otoczeniu rozległych terenów zielonych w niedużej odległości od rzeki Ślęzy. Dzięki temu uczniowie mają do dyspozycji nie tylko plac zabaw wybudowany w 2014 w ramach programu „Radosna szkoła”, ale również miejsce na odpoczynek i zabawy w czasie przerw. W ubiegłym roku baza szkoły powiększyła się również o wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na terenach zielonych posadzono krzewy, szpaler miłorzębów oraz uzupełniono braki w zadrzewieniu przy ogrodzeniu.

Szkoła funkcjonuje w jednopiętrowym budynku przy ul. Greckiej 59. Znajduje się  w niej 16 sal lekcyjnych (w tym: 1 pracownia komputerowa, 1 sala świetlicy, 1 sala edukacji przedszkolnej), 2 sale świetlicy w byłym mieszkaniu służbowym, bibliotekę, gabinet pedagoga/psychologa, gabinet logopedy, 1 średnią salę gimnastyczną oraz małą salkę do gimnastyki korekcyjnej. W szkole funkcjonuje własna kuchnia, która umożliwia przygotowywanie na miejscu smacznych i niedrogich posiłków dla ok. 210 uczniów oraz 20 śniadań dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Stołówka posiada Certyfikat – Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia. Wszystkie potrzebujące dzieci maja zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od. 7.00 do 17.00. Obecnie uczęszcza do niej 140 uczniów z klas 1-3 oraz 50 z klas 4-6. Świetlica szkolna w 2015 r. uzyskała certyfikat – Świetlica Szkolna Przyjazna Uczniowi.

Klasy młodsze zajmują parter budynku przy ul. Greckiej, a klasy 4-5 – piętro. Uczniowie klas 4-8 uczą się w systemie jednozmianowym,  uczniowie klas I – III mają naprzemiennie lekcje do 12.30 lub do 15.20. Wszyscy korzystają z zajęć w pracowni komputerowej oraz  z sali gimnastycznej. W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy pierwsze i drugie pracują tylko na pierwszą zmianę. Po zajęciach ich sale lekcyjne przejmują funkcje świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas 6-8, za zgodą Departamentu Edukacji oraz w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół nr 3, realizują swój obowiązek w wydzielonej do tego celu części budynku ZS3 przy ul. Szkockiej 64. Od września 2018 r. SP28 zostało udostępnionych 11 sal lekcyjnych w całym module (trzy poziomy). Cały czas podejmowane są działania w celu osiągnięcia jak najlepszych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz walorów estetycznych i dydaktycznych. W sierpniu 2019 r. zostały zakupione meble do sal lekcyjnych i gabinetów oraz przeprowadzone pierwsze niezbędne remonty. W przerwie świątecznej dokonano kolejnego etapu napraw.

Wszystkie sale lekcyjne w obydwu budynkach wyposażone są w zestawy multimedialne. W 5 salach zainstalowane są tablice interaktywne, a w 6 – monitorów interaktywne ( w tym dwa otrzymane w ramach programu Aktywna Tablica). Stanowiska nauczycieli zostały wyposażone w 28 nowych komputerów. Dzięki udziałom w projektach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Książki naszych marzeń”  oraz zbiórek wewnętrznych i dofinansowania z organu prowadzącego biblioteka szkolna w latach 2014-2019 wzbogaciła o 1731 woluminów: 1011 tytułów beletrystyki i 43 lektur szkolnych. Na korytarzach szkoły i na zewnątrz budynku zainstalowane są kamery do monitoringu wizyjnego, działa również  radiowa sieć Wi-Fi. Od marca wszyscy uczniowie mają swoje szafki ubraniowe.

W związku z nadaniem szkole w roku 1995  imienia Generała Leopolda Okulickiego, w placówce szczególny nacisk kładziony jest na poszanowanie i kultywowanie tradycji patriotycznych. Placówka posiada swój sztandar i hymn, które wzmacniają więź uczniów z SP28 i promują wartości wyznawane przez patrona. Co roku odbywają się dwie szczególne uroczystości: pasowanie na ucznia klas I oraz bal absolwenta (za wyjątkiem przerwy wynikającej ze zmiany w systemie oświaty). Każde dziecko uwielbia maskotkę szkoły niedźwiadka – Poldka. Ciężka praca uczniów i kultura osobista nagradzane są statuetkami „Najlepszy absolwent” i „Niedźwiadek – Osobowość Szkolna”. Również szczególnie zasłużeni rodzice oraz podmioty wykazujące się szczególną współpracą nagradzani są tarczą „Przyjaciel szkoły”.

Szkoła Podstawowa nr 28 w 2007r. została jednym z pięciu współorganizatorów Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Od tego czasu brała aktywny udział w działaniach  krzewiących patriotyzm, m.in. zorganizowała w 2016r. wystawę w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty pt: „Kobiety w AK”. W 2007 r.  w ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” w ogrodzie przez budynkiem szkoły został uroczyście posadzony Dąb Pamięci oraz ustawiona tablica i obelisk upamiętniającego kapitana Albina Stanisławowskiego. Od tego czasu uczniowie sprawują nad nim opiekę i zapalają znicze upamiętniające walkę Polaków o wolność i niepodległość. W 2014r. zebrano i przekazanie 3000 książek dla polskich szkół na Mołdawii i Ukrainie. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości szkoła za podjęte działania w 2018 r. uzyskała certyfikat – „Szkoły Młodych Patriotów”. Uczniowie i poczet sztandarowy corocznie biorą udział w licznych uroczystościach patriotycznych organizowanych zarówno w szkole, jak i w mieście. Do stałego kalendarza weszły np. obchody rocznicy uchwalenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła oraz organizacja „Nocy historycznej”.

W 27 październiku 2016 r., w Sali Sesyjnej wrocławskiego Ratusza, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Medal “Pro Patria”.

W zakresie prewencji bezpieczeństwa placówka aktywnie współpracuje w z policją, strażą pożarną i strażą miejską.  Bardzo duży nacisk, szczególnie nauczyciele informatyki i wychowawcy, kładą na promocję bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie biorą udział w licznych projektach i programach np. „Cyberprzemoc – zagrożenia w Internecie”, ”Bezpieczne dziecko w cyberprzestrzeni”, Dzień Ratownika medycznego, „Ratujemy i Uczymy Ratować”,  ,,Razem bezpieczniej” (Straż Miejska), Bezpieczna droga do szkoły,  „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Zapobieganie agresji w świetlicy szkolnej” oraz „Agresji- nie”, program profilaktyczny „Cukierki”. W 2016 r. 25 pań ze Szkoły Podstawowej nr 28 poznało podstawowe i najbardziej skuteczne metody obrony przed potencjalnym napastnikiem w ramach programu „Bezpieczna Kobieta w Bezpiecznym Otoczeniu. Placówka posiada certyfikaty: „Szkoły bez przemocy”, „Cyberprzemoc – zagrożenia w Internecie”, „Bądź bezpieczny w sieci” (uzyskany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii edukacyjno-prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu),

Szkoła bardzo duży naciska kładzie na zdrowe odżywianie. W tym zakresie bierze udział w licznych projektach i programach, np.: „Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK 34 – Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia,  „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Zdrowy sklepik”, „Zdrowa stołówka”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Śniadanie daje moc”, „Uczeń w formie”. Dzieci klas 1-6 objęte są programem fluoryzacji zębów, a uczniowie klas I i V biorą udział w profilaktycznych badaniach słuchu i wzroku. Uczniowie klas VII biorą udział w programie „Profilaktyka zakażeń wirusem HPV”;, natomiast uczniowie klas 4 zostali poddani badaniom w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „ProZdro”. W zakresie profilaktyki zdrowia placówka otrzymała certyfikaty: „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” oraz wspomniany już wcześniej „Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia”.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 28, pomimo iż nie jest to placówka z klasami sportowymi, kładą duży nacisk na rozwój fizyczny swoich uczniów, którzy osiągają wysokie sukcesy w turniejach siatkarskich i koszykarskich. Między innymi było to: II miejsce na Międzynarodowym Turnieju Siatkówki Chłopców w 2007r., medale na Ogólnopolskich Turniejach Mini Siatkówki i Mistrzostwach Wrocławia.  Dla dzieci organizowane są zajęcia w ramach projektów: Volleymania, Basketmania, Akademia Koszykówki Ślęzy Wrocław, SKS.  W roku szkolnym 2014/2015 szkoła została włączona do ogólnopolskiego projektu sportowego SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki).  W czasie Europejskiego Tygodnia Ruchu, Europejskiego Tygodnia Sportu, Międzynarodowego Dnia Tańca prowadzone są dodatkowe liczne zajęcia sportowe. W ramach akcji promującej aktywność sportową wśród dzieci „Ślęza Rozrusza Wrocław” na zajęcia  wf’u zapraszane są koszykarki Ślęzy. Organizowane są wyjścia na mecze siatkarek Impel, koszykarek Ślęzy, piłkarzy Śląska oraz spotkania z ratownikami  Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy.  Szkoła uzyskała w dwóch edycjach certyfikat „WF z klasą”, „Szkoła z Certyfikatem promowania aktywności Fizycznej” oraz 4 razy z rzędu certyfikat za udział w projekcie Volleymanii.

Poprzez organizację licznych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i korekcyjnych uczniowie otrzymują wsparcie w nauce i samorozwoju, odkrywają swoje możliwości, wzmacniają samoocenę i uzupełniają braki. Uczniowie zdolni chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Często biorą udział w licznych konkursach i odnoszą sukcesy. Szkoła ma laureatów m.in. w konkursach: interdyscyplinarnym : „zDolny Ślązak”, języka angielskiego -„English Master” oraz Poezji i Prozy Anglojęzycznej, Poezji Niemieckojęzycznej, przyrodniczym – „Supersowa”,  matematycznych – GEOgraMAT oraz Matematyka  i Ekonomia, Turnieju Młodych Matematyków, języka polskiego – Dolnośląski konkurs ortograficzny i Powiatowy  Konkurs Recytatorski, informatycznych – “Odkryj w sobie programistę”. Prowadzone są zajęcia Twórczego Rozwiązywania Problemów oraz Destination Imagination. Szereg działań podejmowanych jest również z zakresu czytelnictwa, np.: „Cała Polska czyta dzieciom” i towarzyszące temu akcje, bookcrossingowa półeczka dla uczniów i nauczycieli, „Noc w bibliotece”,  nagrywanie audiobooków z wierszami,  „Jak nie czytam, jak czytam”, udział w akcji ogólnopolskiego czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, współprzygotowanie artykułu promującego projekt „Dekonstrukcja kanonu lektur” w specjalistycznym czasopiśmie międzynarodowym we współpracy z pracownikami UW Pracownia Literatury dziecięcej i młodzieżowej, organizacja spotkań uczniów z pisarzami, udział uczniów w telewizyjnej lekcji języka polskiego z prof. Miodkiem programie TVP Polonia pod nazwą „Słownik polsko-polski”. Uczniowie pod opieka nauczyciela języka polskiego rozpoczęli realizację nowego programu badawczego we współpracy z pracownikami UW Pracownią Literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Szkoła od 5 lat bierze aktywny udział w projekcie „Szkoła w Mieście”, dzięki któremu „zostały otworzone drzwi gabinetów lekcyjnych” i uczniowie swoją wiedzę mogli poszerzać w różnych ośrodkach edukacyjnych.

Szkole zostały również przyznane certyfikaty: Uczeń Zdolny oraz  Junior Media.

W szkole corocznie przeprowadzane są diagnozy przedmiotowe z przyrody, matematyki, języka polskiego i języka angielskiego oraz interdyscyplinarne w klasie III. Uczniowie na sprawdzianie szóstoklasisty osiągali wyniki naprzemiennie ze staniny wysokiej i bardzo dobrej. Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”.

Kolejnym obszarem oddziaływania szkoły jest kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialności i postawy obywatelskiej. Samorząd uczniowski za swoją działalność otrzymał certyfikat – Lider Samorządu Uczniowskiego. Szkoła bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Wśród nich na stałe do szkolnego kalendarza weszły: „Adopcja na odległość”, „Grosik radości”, Projekt „Odra-Niemen”, „Nakrętki do hospicjum”, „Pamiętajmy o zapomnianych” oraz liczne akcje pomocy dla potrzebujących dzieci zarówno z Polski, jak i z Afryki. Dzieci i młodzież kształtują swoją postawę obywatelską również poprzez udział w licznych projektach i konkursach ekologicznych.

Szkoła Podstawowa nr 28 dba o rozwój kompetencji językowych swoich uczniów oraz znajomość innych kultur. Uczniowie klas 4-8 współpracują ze szkołami europejskimi w ramach projektów  Postcrossing  (wysyłanie kartek do uczniów z innych krajów) oraz e-twinning (współpraca ze szkołami w Czechach i Grecji).  Ponadto uczestniczą w różnych projektach, poznając w ten sposób kulturę i obyczaje innych narodów np. Chińska Kaligrafia (współpraca z Wolontariatem ZS nr 3 i organizacją Konfucjusz) czy Tydzień Języków Obcych, gdzie zapraszani są native speakerzy z różnych krajów. Ponadto organizowane były pozalekcyjne zajęcia z języka rosyjskiego, a obecnie języka polskiego dla obcokrajowców. Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo”. W placówce kreowana jest postawa tolerancji oraz szacunku do każdego człowieka m.in. poprzez realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz udział w projektach „Sztafeta szkół – Stop mowie nienawiści”,  „Wrocławianin Kompetentny Międzykulturowo”. Za podejmowane działania szkoła otrzymała Certyfikat  w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Otwarta na Wielokulturowość. W miarę możliwości uczniowie biorą udział w europejskim projekcie językowym „Euroweek Szkoła Liderów”. W placówce od 2 lat, w ramach wymiany Erasmus+, podejmują pracę młodzi informatycy z Hiszpanii.

Nauczyciele i dyrekcja podejmują wielopoziomową współpracę z rodzicami. Wspomagają ich w procesie wychowawczym m.in. poprzez: pedagogizację w ramach zebrań, organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka, indywidualne rozmowy z nauczycielami i pedagogiem, poszukiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych. Rodzice natomiast wspomagają wychowawców w organizowaniu imprez i wyjść klasowych. W ramach Rady Rodziców zbierają składki
i pokrywają koszty części wydatków szkolnych tj. nagrody za udział w konkursach, pamiątki dla pierwszoklasistów i absolwentów. Na szczególną uwagę zasługują, organizowane od kilku lat, sportowe turnieje rodzinne oraz festyny rodzinne.

Szkoła prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym: Przedszkole nr 58, Przedszkole „Omnibus”, Zespół Szkół nr 3, Rada Osiedla Muchobór Mały, parafia NMP Nieustającej Pomocy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Muchobór Mały”, Klub Seniora „Muchoborek”. Wspólnie od wielu lat wraz ze SM „Metalowiec” prowadzone są 2 razy do roku imprezy środowiskowe z cyklu „Najmłodsi – Seniorom”. Z Radą Osiedla prowadzone są działania m.in. w zakresie WBO oraz wspólnego organizowania festynów rodzinnych. Wolontariusze Klubu Seniora prowadzili zajęcia w świetlicy dla uczniów SP28, a uczniowie przygotowywali warsztaty, pokazy, drobne upominki dla najstarszych mieszkańców osiedla.

Od wielu lat szkoła jest organizatorem Finału Powiatowego Turnieju Ortograficznego klas III pod patronatem WCDN. W ubiegłym roku został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Kardynał August Hlond przykładem miłości do Boga i Ojczyzny. Patronat nad konkursem objęli: IPN, Radio Rodzina, Obserwatorium Społeczne, Abp Józef Kupny, Prymas Polski Wojciech Polak, Niedziela Wrocławska, Nowe Życie , TV Rodzina, Mały Gość Niedzielny. SP28 jest organizatorem również innych konkursów międzyszkolnych:  plastyczno-patriotycznego “Mój przyjaciel miś” oraz plastycznego ,,Bezpieczniaki” pod patronatem kierownika II referatu dzielnicowego Wrocławia.