Oferta szkoły

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji filmowej o szkole: 

Szkoła Podstawowa nr 28 jest jedną z najstarszych szkół podstawowych we Wrocławiu. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1946 r. Wówczas mieściła się w pałacyku na Nowym Dworze. Od 1953 r. została oficjalnie przeniesiona do budynku przedwojennej szkoły powszechnej z 1938 r. Szkoła jest pięknie położona w pobliżu rzeki Ślęzy i ogródków działkowych, otoczona zielenią, co zapewnia ciszę, spokój i bezpieczeństwo. Od początku swojego istnienia była bardzo silnie związana z mieszkańcami osiedla Muchobór Mały. Kiedyś do tej szkoły uczęszczali uczniowie, którzy później przyprowadzali swoje dzieci, a obecnie swoje wnuki. Wszyscy wspominają spędzone tu chwile, swoich nauczycieli              i pierwsze przyjaźnie. Wędrując korytarzami, opowiadają tajemnicze historie związane z tym budynkiem.

W 1995 r. zmieniono patrona szkoły i nadano jej imię Generała Leopolda Okulickiego. Staramy się krzewić wśród dzieci i młodzieży wartości takie jak: przyjaźń, odpowiedzialność, miłość do ojczyzny, tolerancję i wrażliwość na drugiego człowieka. Za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r. Urząd do Spraw Kombatantów   i Osób Represjonowanych przyznał Szkole Podstawowej nr 28 Medal Pro Patria.

Z jednej strony kładziemy nacisk na kultywowanie wartości i tradycji, z drugiej zaś – przygotowujemy dzieci i młodzież do życia w świecie rozwijających się technologii.

Każda sala lekcyjna jest wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w czasie zajęć korzystają z tablic interaktywnych oraz tabletów. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, szczególnie z przedmiotów przyrodniczych oraz  w monitory interaktywne. Na uczniów czeka również biblioteka szkolna, która porywa uczniów w magiczny świat książek. Czekają tam na nich liczne opowieści i przygody uwielbianych przez dzieci bohaterów. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VII swoje zajęcia odbywają w  budynku szkoły przy ul. Greckiej 59 w godzinach od 8.00 do 15.20. Do ich dyspozycji jest 16 sal lekcyjnych wraz     z pracownią komputerową oraz stołówka szkolna i świetlica. Nasze panie kucharki codziennie same przygotowują pyszne obiady, starając się uwzględnić różnorodne potrzeby żywieniowe dzieci. Uczniowie klas I-IV oczekują na swoje zajęcia lub rodziców w świetlicy szkolnej, która jest czynna w godzinach 7.00-17.00. Najmłodsi na zajęcia świetlicowe pozostają w swoich salach lekcyjnych. Tutaj pod opieka kreatywnych nauczycieli odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania oraz odpoczywają poprzez zabawę.

Uczniowie klas VII i VIII od 2017 r., od czasu utworzenia ośmioletniej szkoły podstawowej,  uczestniczą w zajęciach w salach lekcyjnych Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64        w module udostępnionym dla SP28. Zarówno pomieszczenia na Greckiej, jak i na Szkockiej poddawane są systematycznemu odnawianiu i modernizacji.

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko w salach lekcyjnych, ale również poprzez doświadczenia i obserwację. Często uczestniczą w różnego rodzaju wyjściach i wycieczkach edukacyjnych (poza okresem wzmożonego rygoru sanitarnego). Najmłodsi uprawiają swoje grządki w ogródku warzywnym i obserwują rośliny w ogrodzie deszczowym. Uczniowie dużo czasu spędzają na podwórku szkolnym, gdzie do dyspozycji mają: plac zabaw, duże tereny zielone, siłownię zewnętrzną oraz boisko wielofunkcyjne.

W ramach programu wychowawczo-profilaktycznego uczniowie kształtują wartości takie jak: odpowiedzialność, tolerancja, uczciwość, empatia, równość szans, szacunek, pasja, zaangażowanie, patriotyzm. Podejmujemy  szereg działań w zakresie: profilaktyki prozdrowotnej, kultury, poszanowania tradycji rodzinnych i narodowych. Od wielu lat, za swoje działania i udział w licznych projektach, jako jedna z kilku szkół we Wrocławiu nieprzerwanie otrzymujemy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności,              z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego               i kulturowego. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w turniejach sportowych i konkursach o tematyce naukowej oraz artystycznej. Ósmoklasiści natomiast uzyskują wysokie wyniki na egzaminie kończącym szkołę podstawową. Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną           i przyjazną.

Materiały przedstawiające pracę w naszej szkole:

Warsztaty, kiermasze, konkursy…

Nasze projekty

Destination Imagination,
czyli z kreatywnością
za pan brat
Z życia świetlicy

Świetlicowe działania plastyczne

Z matematyką za pan brat – klasy I-III

Eksperci Programowania
– klasa 1
Przygoda z kodowaniem
– klasa 3
Ogródek i laboratorium
– klasa 3

Klasa z szansą na sukces u boku aktywnych
i zaangażowanych rodziców!

Prezentacja klasy 2