Nasi z Caritasem

 Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się pomoc wolontariacką. Ostatnio wsparli akcję wrocławskiego Caritas. Pomagali w zbiórkach żywności. 27-11-2021 z Caritasem zbiórkę prowadził Olek z 7d, a 4-12-2021 w akcji wzięły udział uczennice 8c: Maja, Maja i Alicja oraz uczeń 7b Szymon z tatą, panem Tomaszem Sojką.

 Jesteśmy dumni, że mamy takich uczniów i rodziców.