karta dostępu/karta magnetyczna

Karty dostępu – procedura dla rodzica/opiekuna:

  • Rodzice/opiekunowie prawni wniosek o wystawienie karty składają wychowawcy klasy do dnia 29 listopada br. (wychowawca przekazuje komplet zebranych wniosków p. kierownik gospodarczej)
  • Rodzice dokonują wpłaty na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 we Wrocławiu – PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu 86 1020 5226 0000 6102 0435 1938

(ważny dopisek z imieniem i nazwiskiem dziecka i klasą wg regulaminu).

  • RR przekazuje p. kierownik listę wpłat.
  • Administrator dokonuje zakupu i kodowania kart.
  • Informacja o odbiorze kart wraca do wychowawców, którzy informują rodziców.
  • Rodzic/ prawny opiekun odbiera kartę u p. kierownik i własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór. Ze względów bezpieczeństwa osoby odbierające będą proszone o potwierdzenie swojej tożsamości.
  • Jeden opiekun prawny / rodzic – jedna karta za 10 zł. Duplikat 30 zł.

Regulamin kart dostępu <TUTAJ>