Bezpiecznie znaczy tak wiele

W dniach 17,18,20.12.2019r. w naszej szkole odbyły się spotkania z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu P. Jakubem Berezą, który w klasach VI-VIII  przeprowadził pogadanki o tematyce profilaktycznej.
Tematem spotkania z uczniami było „Bezpieczeństwo w życiu realnym i wirtualnym oraz odpowiedzialność prawna nieletnich”. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych, w jaki sposób unikać niebezpiecznych sytuacji w życiu codziennym oraz czym jest przemoc i jakie konsekwencje prawne mogą wynikać
z jej stosowania.
Dodatkowym atutem było zobrazowanie przekazywanych treści za pomocą filmu przygotowanego przez uczniów jednej z wrocławskich szkół i funkcjonariuszy KMP pt. „Homo-znaczy człowiek”.

Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta.