Zebrania z rodzicami

Termin kolejnego zebrania rodziców ze względu na dużą ilość imprez i uroczystości szkolnych został ustalony na dzień 22 listopada 2016 r.
klasy 0-III godz. 16.30
klasy IV-VI godz. 17.30
W tym dniu odbędą się również konsultacje Rady Rodziców z zainteresowanymi rodzicami w godz. 17.00-18.00 – sala 27

Od godziny 17.00 do 17.30 skarbnik Rady Rodziców będzie przyjmować wpłaty od skarbników klasowych.
Kolejny termin zebrania Rady Rodziców to 01 grudnia 2016 r. godz. 18.00