Rowerowy zawrót głowy – VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 118 we Wrocławiu. Kategorie prac konkursowych w regulaminie:
http://www.sp118.pl/pl/regulamin_viii_edycji_konkursu,1466.html
T
ermin oddania prac do nauczycieli poszczególnych przedmiotów: 23 kwietnia 2015r.