Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

W przeprowadzonym 10 listopada 2015 r. konkursie, którego organizatorem jest OLIMPUS, udział wzięło 4016 uczniów szkół podstawowych, wśród nich 14 uczniów z naszej szkoły.
Oto  wyniki:
Dyplomy laureata otrzymują:
VI miejsce – Olga Maniakowska 6b
VIII miejsce – Eryk Pszczołowski 5c
X miejsce – Dorota Sikora 6b
XI miejsce – Gabriel Gierzkiewicz 6b
XII miejsce – Wiktoria Bednarczyk 6c
XIII miejsce – Piotr Kozłowski 6b
XIV miejsce – Łucja Jakubczyk 4a
XV miejsce – Julia Szarnecka 6b
Dyplomy uznania otrzymują:
XVII miejsce – Milena Palczyńska 5c, Katarzyna Kowalska 5c
XVIII miejsce – Maciej Jezierski 5c
XXIII miejsce – Emilia Tomaszewska 5c
XXIV – Paulina Warzecha 6c
XXVIII – Maja Ożlańska 5c
 Gratulacje!!!