Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 4 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przygotowali plakaty, rozdawali ulotki oraz nagrywali spoty wyborcze. Na zakończenie kampanii odbyła się debata wyborcza, podczas której kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy i odpowiedzieć na pytania publiczności.
Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Spośród wszystkich kandydatów, podczas tajnego głosowania wybrano zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Maja Kała kl.6a
Jakub Krause
kl.6a

oraz

Wiktoria Bielska kl.8a
Marcel Welna kl.8c

Serdecznie gratulujemy!