Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII

30 września 2022 r. odbył się Ogólnopolski Dzień Wyborów Reprezentacji Samorządów Uczniowskich w ramach akcji Samorządy Mają Głos 2022! zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której wzięli udział również uczniowie naszej szkoły.

Demokratyczne wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci rozdawali  ulotki, przygotowali plakaty oraz zaprezentowali swoje programy w spotkaniach przedwyborczych w każdej klasie. Powołana została także Komisja Wyborcza odpowiedzialna za prawidłowy przebieg głosowania i  za przeprowadzenie w młodszych klasach zajęć dotyczących działań SU.

Podczas tajnego głosowania wybrany został nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Klasy IV-VI ul. Grecka

Paweł Kląskała 5C- przewodniczący

Lena Tas 5B- przewodnicząca

Laura Kubler 4C- z-ca przewodniczącej

Viktoria Skibiszewska 5A- sekretarz

Karyna Tkachova 5B- rzecznik praw obcokrajowców

Klasy VI-VIII ul. Szkocka

Nina Sosińska 8B- przewodnicząca

Lena Ziemba 8D – z-ca przewodniczącej

Mateusz Has   8A – przewodniczący

Mikołaj Bieniek 8D – z-ca przewodniczącego

Karolina Kowalska 6A– sekretarz

GRATULUJEMY!!!

Opiekunami SU w tym roku szkolnym są:

Grecka – p. Ewa Wierzbicka

Szkocka – p. Izabela Strzelczyk