wszawica

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotował materiały informacyjno-edukacyjne, dotyczące zasad postępowania w środowisku domowym i przedszkolnym / szkolnym, w sytuacji wystąpienia u dziecka wszawicy /broszura i plakat “Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie”, ulotka “Wszawica głowowa, czyli jak pokonać mity, wstyd i pasożyty”).

Zachęcam do zapoznania się z materiałami dołączonymi do wiadomości lub udostępnionymi na stronie internetowej PSSE we Wrocławiu – www.psse.wroc.pl

 Informacje o PEDIKULOZIE <Tutaj>