Wielkie Tchnienie Życia- byliśmy tam…

W sobotę, 12 października 2019 r. uczestniczyliśmy w kolejnym korowodzie wokół Ratusza na wrocławskim Rynku.

Dajemy w ten sposób, swoją obecnością, dowód na to, że dzieci z Wrocławskiego Hospicjum nie są osamotnione, że w tym dniu byliśmy tam dla nich, ofiarowując im część naszego czasu. Dla nich też w tym roku szkolnym, już po raz 10, zbieramy nakrętki, by wymienić je na pieniądze potrzebne śmiertelnie chorym podopiecznym Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

W tym roku natomiast pierwszy raz udało się utworzyć niebieską wstęgę z wolontariuszy i zamknąć ją w korowodzie wokół Ratusza.