Świetlica Aktywniejsza niż COVID-19

Zapraszamy do wspólnej akcji:

REGULAMIN AKCJI
1. Akcja przeznaczona jest dla uczniów klas 0-3.
2. Każde dziecko, które zgłosi chęć uczestnictwa w akcji otrzymuje książeczkę aktywności wraz z naklejkami. – po książeczki i naklejki należy podejść do szkoły po ówczesnym zgłoszeniu swojego udziału w akcji.

3. Naklejkę wolno wkleić po aktywnym spędzenie min. 45 minut na świeżym powietrzu.
4. Za 1 dzień przysługuje 1 naklejka.
5. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez dziennik Librus do p. Magdaleny Sikory (kierownik świetlicy).
6. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zgodę rodzica na udział dziecka w akcji.
7. Akcja kończy się 28 lutego 2021 roku.
8. Wypełnione książeczki i dzienniki zbieramy do 3 marca 2021 roku.
9. Na najwytrwalszych czekają nagrody.

Bardzo prosimy o uczciwość w wypełnianiu książeczki naklejkami.

CELE AKCJI
1. Oderwanie dzieci od komputera.
2. Zmotywowanie rodzin do codziennej aktywności na świeżym powietrzu.
3. Wspólne spędzanie czasu.
4. Zachęcanie do „zdrowej” rywalizacji.
5. Dążenie do celu – ćwiczenie wytrwałości.
6. Umiejętność motywowania siebie i innych do osiągnięcia celu.

DODATKOWY KONKURS
Każdy uczestnik akcji może prowadzić dziennik swoich aktywności. Forma dziennika – dowolna. Najciekawsze dzienniki zostaną nagrodzone.

BAWCIE SIĘ RAZEM Z NAMI  🙂