Co kraj to obyczaj -sprawdź się

Zapraszam do zabaw podsumowujących projekt “Szkoła otwarta na wielokulturowość”:

Zadanie 1. – Języki:

http://LearningApps.org/display?v=pjdy2thf516

Zadanie 2. – Stroje regionalne:

http://LearningApps.org/2774631

Zadanie 3. – Skojarzenia:

Zadanie 4. – Stolice: