Regulamin spędzania czasu na przerwach

1. Nie biegaj! Pamiętaj, że na korytarzu nie jesteś sam. Możesz kogoś przewrócić lub popchnąć.

2. Nie krzycz, nie podnoś głosu! Hałas nie pozwala odpocząć. 

3. Nie popychaj innych, nie podkładaj komuś nogi, nie rzucaj przedmiotami, nie prowokuj agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. Wokół Ciebie jest wielu uczniów, którym możesz zrobić krzywdę. Pamiętaj, że takie zachowanie jest niezgodne z zasadami dobrego wychowania.

4. Nie przebywaj niepotrzebnie w toalecie. To miejsce wyznaczone do ściśle określonego celu. Zachowaj
w nim czystość. 

6. Nie opuszczaj terenu szkoły.

7. Na boisku spędzaj przerwę tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego. Nie wspinaj się tam na drabinki, bramki, drzewa, ogrodzenia, itp.

8. Po schodach poruszaj się spokojnie, zawsze prawą stroną.

9. W czasie przerw nie używaj telefonów komórkowych (nie wolno nagrywać, grać, filmować
i fotografować).

10. Gdy masz jakiś problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże.

11. Po pierwszym dzwonku spokojnie podejdź do sali lekcyjnej i czekając na nauczyciela – ustaw się.