Irenka Wasilewska

Ostatnie pożegnanie naszej przyjaciółki Ireny Wasilewskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.p.  Ireny Wasilewskiej

naszej wieloletniej koleżanki i przyjaciółki,

wspaniałego pedagoga i działacza społecznego.

Rodzinie i bliskim

wyrazy współczucia

składają Dyrekcja i Pracownicy SP 28.

Irenko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!