Organizacja pracy szkoły w związku ze wznowienia zajęć w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla dzieci

Organizacja pracy szkoły w związku ze wznowienia zajęć w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla dzieci

  • Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty higieniczne oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura przychodzenia i opuszczania szkoły przez ucznia znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej znajduje się <TUTAJ>
  • Procedura wyjścia i pobytu grupy uczniów na placu zabaw, podwórku i boisku szkolnym znajduje się <TUTAJ>