Ocalimy świat!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2c, 5b, 5c wraz z wychowawcami biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym OCALIMY ŚWIAT! organizowanym przez fundację Cała polska czyta dzieciom.

Na godzinach wychowawczych skupimy się na różnych problemach ekologicznych, które zobrazują nam opowiadania zawarte w książkach, które otrzymaliśmy od organizatora.

Więcej informacji na stronie programu: https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/