Muzeum Współczesne zaprasza

Muzeum Współczesne serdecznie zaprasza na kolejny niedzielny warsztat
rodzinny.

Temat warsztatu:

19.10.2014 NA TROPIE ZNAKÓW
Igor Krenz w pracy “Circles and Squares” wykorzystuje technikę found footage,
która polega na tworzeniu nowych filmów z wyciętych kawałków dzieł
wcześniejszych. Igor Krenz wydobył z dawnych filmów kółka ikwadraty – ukryte
znaki dla operatorów obsługujących projektory filmowe. Jego praca wymagała
wyłowienia interesujących go elementów spośród obrazowego szumu. Podczas
zajęć my też będziemy szukać motywów, które pozwolą na utworzyć własny
wizualny kod.

start: 13.30

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:edukacja@muzeumwspolczesne.pl