Medal PRO PATRIA dla naszej szkoły

W czwartek 27 października 2016 r. Pani Dyrektor Aldona Olechno odbierze  honorowe pro_patria_-_medalwyróżnienie dla naszej szkoły – medal Pro Patria.
Jest on przyznawany od 2011 roku przez  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.