Lekcja wielokulturowości w 4c

25 X podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy 4c uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym online prowadzonym przez pracownika Domu Europy we Wrocławiu. Tematem lekcji była wielokulturowość w Unii Europejskiej. To zagadnienie uczniowie poruszali wcześniej na lekcjach języka polskiego podczas analizy lektury “Drzewo życzeń”, w której problem emigracji, tolerancji i szacunku dla różnych kultur odgrywał ważną rolę. Dzisiejsza lekcja i książka pokazały, że mimo różnic można wspólnie żyć ze sobą w zgodzie.

Uczniowie świetnie poradzili sobie także wypowiadając słowa powitania w 31 językach!!!