Laboratoria Przyszłości – nauka szycia na maszynie

Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.
Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego
do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne,
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości
to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W świetlicy szkolnej uczniowie uczą się szyć na maszynie, pierwsze lekcje już za nami. Efektem tej pracy są woreczki, które wypełnione będą lawendą.