Jak obronić się przed manipulacją?

 

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 8a, 8b wzięli udział w warsztatach Akademii Fact-Checkingu. Zajęcia  w formie escaperoomu odbyły się online podczas lekcji języka polskiego. Zadaniem ósmoklasistów było rozpoznawanie fałszywych informacji, korzystanie z wiarygodnych  źródeł  i  właściwych narzędzi pozyskiwania informacji.  Jeden z uczestników w ten sposób podsumował zajęcia: “Wspólnie ustaliliśmy, że powinniśmy potwierdzać wiarygodność informacji, nie zawierzać wszystkiemu, zwracać uwagę na treść, być czujnym i prosić o pomoc dorosłych, kiedy nie czujemy się bezpiecznie.”