Drzewo jest warte więcej niż jego drewno – konkursowy projekt interdyscyplinarny

Od listopada do kwietnia uczniowie klas 4a i 6c uczestniczyli w projekcie interdyscyplinarnym “Drzewo jest warte więcej niż jego drewno”. Inspiracją dla autorek projektu – p. Klaudii Hellak- Galus i p. Ewy Chawar była książka Wangarii Maathai – kobieta, która posadziła miliony drzew” oraz konkurs ogłoszony przez wydawnictwo Zakamarki, w którym – realizując zadania-  brali udział uczniowie. Zajęcia realizowane były na lekcjach języka polskiego, przyrody, geografii, plastyki, godzinach wychowawczych oraz w trakcie zorganizowanych wyjść i wycieczek.

W trakcie pierwszego etapu uczniowie zapoznali się z postacią Kenijki nagrodzonej za swoje działania ekologiczne nagrodą Nobla  na podstawie książki “Wangarii Maathai – kobieta, która posadziła miliony drzew” (zakupionej i dostępnej dla uczniów w szkolnej bibliotece), artykułów prasowych, wywiadu. W celu zapoznania szerszej publiczności z postacią i działalnością Wangari uczniowie przygotowali dwa filmy w szkolnym studio wykorzystując narzędzia w ramach Laboratoriów Przyszłości. Czwartoklasiści najpierw wykonali kolaże ilustrujące życie noblistki, następnie w studio nagrywali swoje teksty o życiu bohaterki. Szóstoklasiści samodzielnie napisali scenariusz filmu o życiu Wangari, przygotowali charakteryzacje i rekwizyty oraz w szkolnym studio nagrali filmik oraz swoją wersję piosenki do melodii “Przez twe oczy…” Premiera filmów odbyła się w Dzień Ziemi 22 kwietnia, cała szkolna społeczność podczas lekcji z wychowawcą obejrzała nagrania przygotowane przez uczniów.

Uczniowie wyszukiwali także cytaty związane z drzewami, przygotowali plakaty o roli drzew w lekturach szkolnych, pisali przemówienia motywujące do dbania o drzewa, instrukcję sadzenia drzew. 

Realizując drugie zadanie konkursowe w ramach pogłębienia tematu ekologicznego związanego z drzewami uczniowie obu klas w kwietniu wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa Żmigród Leśnego Kompleksu Promocyjnego Doliny Baryczy, gdzie uczestniczyli w lekcji “Las, a klimat”, w czasie której leśnicy poruszyli m.in. zagadnienia udziału drzew w tworzeniu klimatu Ziemi, znaczenia lasów dla globalnego ocieplenia, sposobów redukcji dwutlenku węgla. Poznali także ciekawostki związane z leśną fauną- zwł. obserwacji puszczyków i sokolich gniazd online. W terenie uczniowie poznali wiele informacji dotyczących dbania o drzewostan, odnawiania lasów, szkodników drzew, pozyskali sadzonki młodych klonów i sosen, poznali zasady zachowania się w lesie. Dodatkową atrakcją była podróż Kolejami Dolnośląskimi oraz ognisko z kiełbaskami na zakończenie wyprawy.

W styczniu uczniowie klasy szóstej dodatkowo wzięli udział w lekcji dendrologii w sąsiednim technikum. Zajęcia prowadzone przez uczennicę klasy architektury krajobrazu przede wszystkim poruszały problem funkcji i znaczenia drzew w mieście.
 

 

 

 

Podczas lekcji przyrody i geografii uczniowie dowiedzieli się, jak zbudowane jest drzewo, prowadzili obserwacje mikroskopowe, omawiali funkcje lasu, poznawali lasy świata i na ich temat wykonywali plakaty informacyjne i wykonali zielniki (drzewa i krzewy w naszej okolicy). Na godzinie wychowawczej wykonywali kompozycje Las w słoiku. Lekcje plastyki były poświęcone wykonaniu kolaży przedstawiających zwierzęta naszych lasów oraz malowaniu gipsowych odlewów liści. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu szkoły na wystawie wzbogaconej dodatkowo plakatami edukacyjnymi pozyskanymi z Nadleśnictwa. 

Dodatkowo uczniowie biorący udział w projekcie w lutym aktywnie włączyli się do akcji: 
Europejskie Drzewo Roku poprzez oddawanie głosów na buka z Wojsławic oraz nagłośnie akcji wśród szkolnej społeczności oraz na stronie internetowej naszej szkoły. 
Drzewko za surowce wtórne / Kwiaty za graty –miejskie akcje ekologiczne, o których uczniowie informowali swoich kolegów.   

Podczas etapu trzeciego pozyskane przez uczniów w czasie wycieczki do Żmigrodu sadzonki drzew zostały posadzone w domowych ogródkach oraz przed budynkiem szkoły w sąsiedztwie drzewa, które uczniowie naszej szkoły otaczają szczególną troską od wielu lat. Jest to dąb szypułkowy kolumnowy posadzony w 2007 roku w ramach ogólnopolskiej akcji “Katyń, ocalić od zapomnienia” ku pamięci kapitana Albina Stanisławskiego zmordowanego w Katyniu. Od listopada 2019 roku, kiedy to w ramach wrocławskiej akcji Niebieska wstążka dla drzew opasaliśmy nasz dąb niebieską wstążką, nosi on imię Staszek (wybrane przez uczniów w głosowaniu). Dla uczniów naszej szkoły, której patronem jest generał Leopold Okulicki, ważne jest poszanowanie Ojczyzny, a zwłaszcza ojczystej przyrody, co realizujemy uczestnicząc w akcjach ekologicznych i troszcząc się o środowisko wokół nas. 

Zachęcamy do przypomnienia sobie zasad savoir-vivre dla drzew opracowanych przez uczniów naszej szkoły w ramach projektu Niebieska wstążka dla drzew: savoir-vivre-dla-drzew

Finałem projektu była wystawa prac uczniów w holu szkoły, którą można było podziwiać w drugiej połowie kwietnia.