Podziękowania z Sambora na Ukrainie

Szanowna Pani Dyrektor.

W imieniu nauczycieli, uczniów oraz komitetu rodzicielskiego składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy  przyczynili się do tej akcji (zbiórki książek). W sobotę (22.11) rozdaliśmy część książek uczniom klas starszych oraz słuchaczom kursów języka polskiego. Natomiast
książeczki dla dzieci będą rozdane 6.12, w dniu Św. Mikołaja.

Do naszej szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów, ale to jest szkoła sobotnio-niedzielna,
więc uczymy się w sobotę, środę, a w niedzielę mamy próby chóru oraz imprezy
szkolne (okolicznościowe). Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości
pomiędzy naszymi szkołami oraz uczniami nawiąże się współpraca.

Serdecznie pozdrawiam.

Z poważaniem Krystyna Husarz, dyrektor Polskiej niedzielnej szkoły im. Jana Pawła II w Samborze.